WYKŁAD „SAMOTNE RODZICIELSTWO”

WYKŁAD „SAMOTNE RODZICIELSTWO”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład pt. „Samotne rodzicielstwo”, który odbędzie się dnia 25 lutego 2016 r. o godzinie 17:00.

Tematyka wykładu porusza jeden z podstawowych problemów, z którymi niejednokrotnie musi borykać się wiele dzisiejszych rodziców, oraz stanowi próbę wskazania na dobre sposoby i przykłady jak radzić sobie z samotnym rodzicielstwem.

Mowa będzie m.in. o tym:

 • jakie problemy spotykają rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • jakie problemy spotykają dzieci samotnie wychowywanych;
 • samotna matka z dziećmi;
 • samotny ojciec z dziećmi;
 • jak być dobrym rodzicem po rozwodzie, mając ograniczony dostęp do widzenia z dzieckiem;
 • jakich błędów nie popełniać w samotnym wychowaniu;
 • o emocjach dzieci wychowywanych przez jednego z rodziców;
 • o emocjach rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • jak budować relacje z dziećmi samotnie wychowywanymi na co dzień;
 • jak budować relacje z dziećmi widywanymi okazjonalnie (np. raz w tygodniu);
 • jak budować relacje z byłym współmałżonkiem dla dobra wspólnego dziecka;
 • co zrobić żeby zapewnić dobre wychowanie dzieciom, żeby jak najmniej odczuły skutki samotnego wychowania;
 • jak zadbać o siebie, jak nie zgubić siebie, będąc samotnym rodzicem;
 • gdzie można znaleźć pomoc, wsparcie dla samotnego rodzicielstwa;

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.
W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook