WYKŁAD „RELACJE MAŁŻEŃSKIE A WYCHOWANIE DZIECI”

WYKŁAD „RELACJE MAŁŻEŃSKIE A WYCHOWANIE DZIECI”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Relacje małżeńskie a wychowanie dzieci”, który odbędzie się dnia 11 grudnia 2015 r. o godz. 17:00.

Jest to wykład przeznaczony dla rodziców, którzy chcą pracować nad ulepszaniem jakości swojego rodzicielstwa.

Na wykładzie będzie mowa o tym, jaki wpływ ma jakość relacji małżonków na wychowanie ich dzieci. Wykład ma wskazać na najczęstsze błędy i problemy w postępowaniu rodziców wobec swoich dzieci w związku z brakiem dobrych relacji małżeńskich oraz wskazanie ich ewentualnych źródeł oraz wskazanie narzędzi czy kierunków naprawy tego stanu rzeczy przez rodziców.

Miejsce zajęć: Białostocka Akademia Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1, sala nr 115.
W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook