WYKŁAD „CZY WIEMY CO JEMY - JAK WPROWADZIĆ DOBRE NAWYKI W ŻYWIENIU...”

WYKŁAD „CZY WIEMY CO JEMY - JAK WPROWADZIĆ DOBRE NAWYKI W ŻYWIENIU...”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Czy wiemy co jemy - jak wprowadzić dobre nawyki w żywieniu dzieci, młodzieży i rodziny?”, który odbędzie się dnia 4 grudnia 2015 r. o godz. 17:00

W programie wykładu:

Moduł 1. Pobieranie pokarmu jako warunek prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka.

 • Człowiek oraz jego pożywienie
  • mnogość i różnorodność produktów żywnościowych
  • żywność genetycznie modyfikowana.
 • Charakterystyka podstawowych składników pokarmowych
  • składniki pokarmowe dostarczające energii
  • składniki pokarmowe, które energii nie dodają
  • budowa i zadania układu pokarmowego człowieka.

Moduł 2. Żywienie człowieka zdrowego i chorego.

 • Błędy żywieniowe dorosłego człowieka.
 • Istota zdrowego żywienia
  • planowanie żywienia
  • piramida zdrowego żywienia
  • istota żywienia w kolejnych okresach życia człowieka.

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1, w sali nr 115.

W trakcie zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook