WYKŁAD „AUTORYTET, SZACUNEK, PRESTIŻ RODZICA...”

WYKŁAD „AUTORYTET, SZACUNEK, PRESTIŻ RODZICA...”

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Autorytet, szacunek, prestiż rodzica, czyli jak nie spaść z piedestału?”, który odbędzie się 1 października 2015 roku.

Mimo zachodzących zmian kulturowych i światopoglądowych, autorytet jest jednym z kluczowych elementów skutecznego wychowania. Bez niego trudno jest uzyskać trwały efekt wychowawczy. Autorytet opiera się się na jednoznacznym, otwartym i jasnym sposobie komunikowania się. Może go zachwiać nadużywanie władzy, narzucanie opinii i gotowych rozwiązań. Jak wychować dziecko, bez utraty szacunku? Między innymi o tym będzie mowa na wykładzie.

Wykład odbędzie się 1 października 2015 r. o godz. 17.00 w Białostockiej Akademii Rodziny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Sokólskiej1.

W trakcie trwania zajęć organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym

autor: Mirosław Truchel

facebook