Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku obchodzi 10-lecie.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku obchodzi 10-lecie.

30 września 2015 r. odbędzie się Jubileusz 10-lecia istnienia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Placówka została powołana decyzją Rady Miejskiej Białegostoku dnia 21 marca 2005 r. Wtedy to obowiązki dyrektora tegoż Centrum powierzono mgr inż. Bożenie Krasnodębskiej, która pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

Od samego początku gronu pedagogicznemu przyświecało motto autorstwa Z. Pietrasińskiego „Umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka miarą jego mądrości i jedną z dróg uniezależnienia się od losu...". W wyniku intensywnych działań, zorganizowano wiele kierunków szkół i kursów dla dorosłych. Obecnie szkoła oferuje bezpłatną naukę w:

  • szkole policealnej (12 kierunków)
  • kwalifikacyjnych kursach zawodowych (22 kwalifikacje)
  • liceum ogólnokształcącym
  • gimnazjum

CKU to także:

  • planowanie kariery
  • pośrednictwo pracy
  • badania i analizy
  • projekty unijne

Od 23 lutego 2013 r. w strukturach szkoły funkcjonuje również Białostocka Akademia Rodziny.

W ramach obchodów jubileuszowych, dnia 27 września 2015 r. o godzinie 12:30 w kościele pw. św. Rocha w Białymstoku odbędzie się Msza Święta w intencji społeczności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku a o godzinie 17:00 w tej samej intencji odbędzie się Molebień w Katedralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

30 września 2015 r. o godzinie 10:00 przy ul. Żabiej 5, w obecności zaproszonych gości, dyrektora, grona pedagogicznego, pracowników i słuchaczy CKU uroczyście zostanie odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa.


autor: Mirosław Truchel

facebook