WARSZTATY „JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z DZIEĆMI?”

WARSZTATY „JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z DZIEĆMI?”

Białostocka Akademia Rodziny serdecznie zaprasza na warsztaty dla rodziców „Jak skutecznie komunikować się z dziećmi?”.

Część I - Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?”.

Cel warsztatu – doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosły-dziecko, opartej na dialogu.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w każdym wieku, także małżeństw.

W trakcie spotkań rodzice poszukują odpowiedzi na pytania: jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, obdarzać zaufaniem, dostrzegać starania i mocne strony dziecka, także jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń oraz pozwolić ponieść konsekwencje własnych zachowań?

Najważniejsze tematy zajęć:

  1. Rodzaje granic i ich znaczenie w relacjach interpersonalnych.
  2. Umiejętności radzenia z uczuciami własnymi oraz uczuciami dzieci.
  3. Zachęcanie do współpracy.
  4. Zachęcanie do samodzielności.
  5. Istota kary i dyscypliny w wychowaniu. Jak działa kara, a jak konsekwencja?
  6. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów i problemów.
  7. Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania niektórych ról.
  8. Znaczenie pochwały i zachęty w kształtowaniu samooceny dziecka.

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć: 10 spotkań odbywających się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 16:30 - 20.00. Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 7 września. Dopuszcza się nieobecność na dwóch spotkaniach pod warunkiem, że nie są to zajęcia następujące po sobie.

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają na miejscu fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook