Wykład „Jedność małżeńska i jej wpływ na wychowanie dzieci

Wykład „Jedność małżeńska i jej wpływ na wychowanie dzieci

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład dla małżonków „Jedność małżeńska i jej wpływ na wychowanie dzieci"

Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się m.in.:

  • Czym jest i jak budować jedność małżeńską?
  • Czy jedność oznacza jednolitość?
  • Czy więzi rodzinne mogą być zbyt mocne
  • Dlaczego jedność małżeńska jest ważna dla całej rodziny?
  • Jaki wpływ ma jedność małżeńska na wychowanie dzieci?

Prowadzący

Janusz Wardak - wicedyrektor ds. wychowawczych Szkoły dla chłopców „Żagle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”.

Zajęcia odbędą się 12 marca 2015 r. w godz. 18.00 – 20.00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook