„Pierwsze litery” kurs dla rodziców dzieci w wieku 4-8 lat

„Pierwsze litery” kurs dla rodziców dzieci w wieku 4-8 lat

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na kurs „​Pierwsze Litery”, przeznaczony dla rodziców dzieci w wielu 4-8 lat.

Warsztaty prowadzone są metodą analizy przypadku (case study), stosowaną m.in. podczas studiów MBA. W metodzie tej zasadnicze znaczenie ma aktywny udział i wkład pracy uczestników: zawsze obojga małżonków. W trakcie kilkunastu spotkań uczestnicy, dyskutując o historie z różnych rodzin, uczą się znajdować praktyczne rozwiązania dla własnej rodziny.

Stowarzyszenie Akademia Familijna działa w Polsce od 11 lat i jest członkiem światowej federacji IFFD (Międzynarodowa Federacja na Rzecz Rodziny), która prowadzi podobne kursy w niemal 60 krajach świata.

W wieku 4-8 lat, dzieci coraz silniej okazują swoją specyficzną osobowość i zaczynają używać wolności oraz rozumu. Powoduje to, że musimy coraz bardziej zindywidualizować nasze podejście do każdego z nich.

Tematyka kursu:

  • Specyfika rozwoju dzieci w tym wieku
  • Wychowanie w zależności od charakteru
  • Korzystanie z autorytetu
  • Wpływ przyjaciół i krewnych
  • Rola zabawy i wpływ telewizji
  • Wychowanie religijne
  • Rywalizacja między rodzeństwem
  • Wprowadzenie do ludzkiej seksualności

Harmonogram kursu:

Kurs trwa ok. 7 miesięcy i obejmuje 6 spotkań po 1,5 godz. i 4 spotkania po 3 godziny oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

4 z powyższych 10 spotkań odbędzie się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1 w terminach:

16.11.2014 r.; 14.12.2014 r.; 22.02.2015 r.; 12.04.2015 r.

O szczegółach i terminach pozostałych spotkań otrzymacie Państwo informację podczas pierwszego spotkania, które będzie miało miejsce 16.11.2014 r. w godz. 14.00 – 17.00 (przy ul. Sokólskiej 1).

W trakcie trwania zajęć (tj. w terminach spotkań odbywających się przy ul. Sokólskiej 1) Organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

Kurs kosztuje 320 zł od małżeństwa (160 zł pokrywa Białostocka Akademia Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, pozostałe 160 zł pokrywają uczestnicy wpłacając je na rzecz Akademii Familijnej).

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy na http://www.akademiafamilijna.pl/zapisy-af

autor: Mirosław Truchel

facebook