„Kiedy psycholog może pomóc rodzinie” - wykład

„Kiedy psycholog może pomóc rodzinie” - wykład

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Kiedy psycholog może pomóc rodzinie”.

Wykład będzie poruszał m.in. następujące kwestie:

- rozpoznawanie symptomów kryzysu w rodzinie;
- kryzysy, które rodzina może rozwiązać sama;
- szukanie mocnych stron własnej rodziny jako pomoc w kryzysach;
- utrwalanie pozytywnych zmian w rodzinie po doświadczeniu kryzysu;
- korzystne skutki kryzysów rodzinnych

Prowadzący:
Cezary Godlewski - dr n. med. z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, psycholog i psychoterapeuta. Studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1981-1986). W 1999 r. w Akademii Medycznej w Białymstoku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w specjalności biologia zachowania.

Licencje: Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2007 r.).
Uprawnienia do prowadzenia superwizji (Lista Superwizorów - Aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego — od stycznia 2012 r.)

Od 1991r. do chwili obecnej pracuje w Akademii Medycznej w Białymstoku jako pracownik dydaktyczny oraz prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, początkowo w Poradni Rodzinnej MZOZ w Białymstoku, a następnie od 1994r. w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA- Białystok.
Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, zdobyte podczas pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień Lekowych w Lublinie (1986-1988), w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej i grupowej - Certyfikat PTP (2007).
Od stycznia 2012 r. prowadzi superwizję pracy psychoterapeutycznej ((Lista Superwizorów - Aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jako psychoterapeuta: Korzysta z dorobku psychologicznego różnorodnych podejść psychoterapeutycznych. Skuteczność pomocy terapeutycznej wiąże z dostosowaniem rodzaju terapii do osoby szukające pomocy i jej potrzeb. Integratywność i realistyczność to dwa wymiary jego pracy terapeutycznej. Integratywność oznacza spójność i równowagę relacji między obszarem emocjonalnym, społecznym i duchowym osoby, przez co może realizować się jej pełne zdrowie. Realistyczność zaś, to przekonanie o niepowtarzalności każdej osoby, jej godności i autonomii wobec życiowych zdarzeń i doświadczeń ją ograniczających. Dobro innej osoby jest tą wartością, która wyznacza granice wolności i odpowiedzialności osoby za własne wybory.

Motto zawodowe: "Człowiek odnajduje swoją duchową tożsamość w innym człowieku. Tylko wtedy pomoc płynie z wnętrza"

Zajęcia odbędą się 5.11.2014 r. godz. 17.00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.

W trakcie trwania zajęć, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

autor: Mirosław Truchel

facebook