„Pierwsze kroki” kurs dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata

„Pierwsze kroki” kurs dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na kurs „​Pierwsze kroki”, przeznaczony dla rodziców dzieci w wielu 0-3 lata.

Warsztaty prowadzone są metodą analizy przypadku (case study), stosowaną m.in. podczas studiów MBA. W metodzie tej zasadnicze znaczenie ma aktywny udział i wkład pracy uczestników: zawsze obojga małżonków. W trakcie kilkunastu spotkań uczestnicy, dyskutując o historiach z różnych rodzin, uczą się znajdować praktyczne rozwiązania dla własnej rodziny.

Stowarzyszenie Akademia Familijna działa w Polsce od 11 lat i jest członkiem światowej federacji IFFD (Międzynarodowa Federacja na Rzecz Rodziny), która prowadzi podobne kursy w niemal 60 krajach świata.

„Pierwsze kroki”

W tym kursie Akademii Familijnej małżeństwa mające dzieci w wieku do 3 lat – mogą poznać podstawowe, najważniejsze zasady wychowania oraz podstawowe nawyki, które ich dzieci powinny sobie przyswoić.

Mają oni także okazję odkryć, ze w tych wczesnych latach dzieciństwa, dzięki pełnemu miłości i spójnemu wychowaniu mamy i taty, tworzą się podstawy przyszłego szczęścia człowieka. W tym kursie powinni uczestniczyć także rodzice starszych dzieci – do 10 roku życia – jeśli jest to dla nich pierwszy kurs Akademii. Będzie to dla nich możliwość zapoznania się z uniwersalnymi zasadami wychowawczymi oraz sposobem pracy na kursach Akademii.

Tematyka kursu:

  • Kluczowe aspekty w rozwoju dziecka
  • Środowisko rodzinne
  • Charakter i temperament
  • Komunikacja pomiędzy małżonkami
  • Wpływ rodzeństwa
  • Rola zabawy w życiu dziecka
  • Rozwój woli i dyscypliny
  • Ćwiczenie wrażliwości i cnót

Harmonogram kursu:

Kurs trwa ok. 7 miesięcy i obejmuje 6 spotkań po 1,5 godz. i 4 spotkania po 3 godziny oraz dodatkowo pracę indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatorów.

4 z powyższych 10 spotkań odbędzie się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1 m.in. w terminach: 14.12.2014 r.; 15.02.2015 r.; 22.03.2015 r.

O szczegółach i terminach pozostałych spotkań otrzymacie Państwo informację podczas pierwszego spotkania, które będzie miało miejsce 14.12.2014 r. w godz. 15.00 – 18.00 (przy ul. Sokólskiej 1).

W trakcie trwania zajęć (tj. w terminach spotkań odbywających się przy ul. Sokólskiej 1) Organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.
Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

Kurs kosztuje 320 zł od małżeństwa (160 zł pokrywa Białostocka Akademia Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, pozostałe 160 zł pokrywają uczestnicy wpłacając je na rzecz Akademii Familijnej).

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy na http://www.akademiafamilijna.pl/zapisy-af

autor: Mirosław Truchel

facebook